Home

Vix jegyzék

Vix-jegyzék - Lexiko

Vix-jegyzék - Wikiwan

A Vix-jegyzék az első világháborúban győztes Antant-hatalmak által a párizsi békekonferencián, 1919. február 26-án hozott határozatát és e határozat végrehajtásának előírásait tartalmazó levél, amelyet a Belgrádban székelő francia Magyarországi Hadsereg ideiglenes parancsnoka, Paul de Lobit hadosztálytábornok írt Károlyi Mihály köztársasági elnöknek Vix-jegyzék? - Válaszok erre az egyszerűnek tűnő kérdésre. (10340993. kérdés az oldalon) Elfogadom. Weboldalunk cookie-kat használhat, hogy megjegyezze a belépési adatokat, egyedi beállításokat, továbbá statisztikai célokra és hogy a személyes érdeklődéshez igazítsa hirdetéseit A Vix-jegyzék és a kormány lemondása, Magyarország története 8/1 1918-1919. Akadémiai Kiadó, 188. o. (1983). ISBN 963-05-3324-3 ↑ Annuaire militaire 1928: Liste d'ancienneté des officiers de l'armée active à la date 1 juin 1928 (francia nyelven). Annuaire militaire 1928. Web.genealogie

A Vix-jegyzék visszautasítása után az ország súlyos helyzetbe került: megindult a román és a csehszlovák csapatok támadása. A Forradalmi Kormányzótanács megszervezte a Vörös Hadsereget, amely Stromfeld Aurél és Landler Jenő vezetésével a Felvidék jelentős részéről kiszorította a cseheket 3.) Vix-jegyzék: Ferdinand Vix antant alezredes által 1919 március 20-án Károlyi Mihálynak átadott jegyzéke, mely meghatározta hogy meddig kell átadnia a magyar seregeknek a keleti területeket, a Szeged-Debrecen vonalban

Vix-jegyzék zanza

Vix-jegyzék - Wikiforrá

99 éve kezdődött Kun Béla kommunista rémuralma

Vix-jegyzék : definition of Vix-jegyzék and synonyms of

Vix alezredes, az antant budapesti katonai missziójának vezetője jegyzékben követelte a magyar kormánytól a Felvidék kiürítését és átadását Csehszlovákiának... karácsonyi Vix-jegyzék, 1918. dec. 23.: Az antant hatalmak katonai missziójának vezetője, Vix alezredes - a cseh csapatok zavartalan előrenyomulásának lehetőségével élve - átadta az antant Legfelsőbb Haditanácsa utasítását: a Károlyi-kormány újabb felvidéki területeket adjon át a cseheknek A Vix-jegyzék semleges övezete. A kormány elhatározza lemondását . Károlyi Mihály, a magyar népköztársaság ideiglenes elnöke a jegyzék átvétele után, március 20-án este öt órára minisztertanácsot hivott egybe, amelyen megismertette a kormány tagjaival az entente jegyzékét A vesztes első világháború végén széthullott az Osztrák-Magyar Monarchia. Október 31-én Budapesten győzött az őszirózsás forradalom, de a Berinkey-kormánynak a fegyverszünet érdekében jelentős területeket kellett kiürítenie. 1919. március 20-án megérkezett a még súlyosabb feltételeket megfogalmazó Vix-jegyzék, Ezt kézhez véve a kormány és a kül- és.

Vix-jegyzék? (10340993

 1. iszterek által február 26-án hozott határozat volt, amelynek értelmében további jelentős magyarlakta területek kiürítésére és egy francia.
 2. Károlyiék sorsát megpecsételi a Vix-jegyzék. Ennek volt betudható, hogy az ország gyakorlatilag védtelenül állt a királyi román haderő demarkációs vonalat átlépő egységeivel szemben. A románok egészen a Tiszáig nyomultak előre, a cseh légió egységei pedig megszállták Miskolcot
 3. Károlyi kormányát a nemzeti összefogás ígérete támogatta: szervezetek, pártok, politikusok és közéleti személyiségek csatlakoztak a Nemzeti Tanácshoz, sőt Tisza is a kormány támogatására szólított fel.Súlyos ellentét forrásává vált a hadsereg kérdése: néhány hónap alatt Magyarország - történelmének egyik legsúlyosabb pillanatában - katonai erő.
 4. The Vix Note or Vyx Note (Hungarian: Vix-jegyzék or Vyx-jegyzék) is the name given to the communication by Fernand Vix (or Vyx), a French lieutenant colonel and delegate of the Entente, to the government of Mihály Károlyi of the First Hungarian Republic of the alliance's intention to make Hungary evacuate and withdraw from more territory than agreed in the Armistice of Belgrade
 5. A Vyx-jegyzék néven ismert diktátum az egész magyar történelem legtragikusabb dokumentuma. Jelentőségéhez képest szövege igen kevesek előtt ismert, mivel 1919 óta csak elvétve, s akkor is csupán száraz szakkönyvekben publikálták. E jegyzék nyomán keletkezett a tanácsköztársaság

Fernand Vix - Wikipédi

Vix-jegyzék: az I. világháborúban győztes Antant teljesíthetetlen területi követeléseket tartalmazó felszólítása az őszirózsás forradalom győzelme után hatalomra jutott polgári demokratikus Károlyi-kormányzathoz. Az átadóról, az Antant budapesti képviselőjéről, Fernand Vix francia alezredesről elnevezett jegyzék. Ezzel egy időben Kun kísérletet tett a kommunizmus exportjára is, amitől a forradalom világméretű kiteljesedését várta: az önvédelem mellett elsősorban ezt a célt szolgálta a Vix-jegyzék visszautasítása után Felvidéken megindított háború, mely során a Stromfeld Aurél vezette Vörös Hadsereg komoly sikereket ért el. A 2019. március 20-n benyújtott Vix-jegyzék aláírását Károlyi kormánya nem vállalta, majd Károlyi átadta a hatalmat Kun Béláéknak, akik a 133 nap alatt kommunista diktatúrát vezettek be. Különítményeseik az országot járva áldozataikat - akiket osztály-ellenségnek tartottak - megkínozták és felakasztották A(z) Vix-jegyzék lap további 4 nyelven érhető el. Vissza a(z) Vix-jegyzék laphoz. Nyelvek. Deutsch; English; español; italian

Magyarország története 1918-1920 zanza

A Vix-jegyzék átvételét követően a köztársasági elnök javaslatára a kormány 1919. március 21-án lemondott. Böhm Vilmos hadügyminiszter utolsó előterjesztésében tolmácsolta az SZDP azon kérését, hogy a rendkívüli helyzetre való tekintettel bocsássák szabadon a kommunistákat Mit tartalmazott a Vix-jegyzék? Egyszerű kis részeket írtak bele. Felfedező útja során hova jutott el Magellán? A mennybe. Mi volt az 1. pun háború célja? Hogy nyerjenek. Szent István halála után bal kezéről levágták a Szent Jobbot. Az 1838-as pesti árvíz: A kiáradt Duna hozta haza Bécsből Liszt Ferencet. Kleopátra. 1919. március 21-én, az elfogadhatatlan területi feltételeket tartalmazó Vix-jegyzék átnyújtása utáni napon Berinkey Dénes miniszterelnök és Károlyi Mihály köztársasági elnök lemondott. Ugyanaznap a két munkáspárt Magyarországi Szocialista Párt néven, kommunista platform alapján egyesült és a legfőbb végrehajtó.

Fogalmak és személyek 1918 - 1921 tortenelemcikkek

Károlyi elszánja magát a határok védelmére (márc. 20-án megérkező Vix-jegyzék ezt a döntését erősíti meg). 1919. márc. 21.: Károlyi visszautasítja a Vix-jegyzéket és szociáldemokrata kormányt akar kinevezni; 1919. márc. 20-21.: Virradóra a szociáldemokraták a gyűjtőfogházban megegyeztek a kommunistákkal a közös. A tömör válasz az lehetne, hogy miután a Berinkey-kormány a Vix-jegyzék hatására lemondott, és Károlyi tiszta szociáldemokrata kormány kinevezését határozta el, utóbbiak a kialakult végzetes helyzetben nem merték a kommunisták ellenében vállalni a hatalmat. Az előzmények azonban messzebbre nyúlnak vissza

Magyar Tanácsköztársaság, Magyarországi Szocialista Szövetséges Tanácsköztársaság, 1919. márc. 21.-aug. 1.: a magyar kommün, az első orosz mintára létrehozott proletárdiktatúra.- Az →antant teljesíthetetlen →Vix-jegyzékét követően Károlyi Mihály (1875-1955) közt. eln. (hamisított aláírású) 'lemondó nyilatkozatot' tett Jól számoltak. A Partium átadására felszólító, március 20-án kelt harmadik Vix-jegyzék elutasítása után, április 16-án megkezdődött az általános román támadás, ami május elejére a Tisza jobb partjára szorította a nem sokkal korábban kikiáltott Tanácsköztársaság Vörös Hadseregét Jelen munka a Háború, forradalom, szociáldemokrácia Magyarországon 1914. július-1919. március című kötet folytatásának tekinthető. 1919 márciusában a nemzetgyűlési választásokra készülő szociáldemokratákat sokkhatásként érte a Vix-jegyzék átadása és a Károlyi-Berinkey-kormány lemondása. Dönteni kellett a kormányzás átvétele, vagy az anarchia, a teljes.

Az új vezetésnek a fegyverszünet érdekében jelentős területeket kellett kiürítenie, majd 1919. március 20-án megérkezett a még súlyosabb feltételeket megfogalmazó Vix-jegyzék. Ezt kézhez véve a kormány és a kül- és belpolitikájának csődjét beismerő Károlyi Mihály köztársasági elnök lemondott Köztudomású — s az új levéltári adatok csak még nyilván­valóbbá teszik ezt —, hogy a Vix-jegyzék átadásának provokatív módja, a csattanós válasz, s Vix dicstelen távozása néhány napra lecsendesítették a jegyzék bábáit, s lovat adtak a jegyzék párizsi bírálói, elsősorban Bliss amerikai tábornok alá A kommün vértelen, pártegyezségnek köszönhető sikerre jutását a vesztes háború utáni káosz, és az előző nap átadott Vix-jegyzék jelentette különleges pillanat magyarázhatta, vagy - híveinek esetleg - valamiféle vulgarizált kommunista üdvtörténeti szükségszerűség, amely a proletariátust győzelemre vezeti minden objektív körülmény ellenére is

ORIGO CÍMKÉK - Vix-jegyzék

Most már ehhez csak a Vix-jegyzék kellett, s elvesztette a polgári forradalom a fennmaradási lehetőségét. Mint ahogy négy hónappal ké­sőbb egy újabb antant-jegyzék pecsételte meg a Tanácsköz­társaság sorsát. Most már alig tűnik fel a tőrdöfés legendája, meg az áruló szociáldemokraták, a tisztántúli hadjárat. A Magyarország teljes megszüntetését célul kitűző szabadkőműves háttérhatalom következő húzása a Vix jegyzék volt, s emiatt lemondott a Berinkey-kormány, a hatalmat pedig a Jászi és Károlyi szabadkőműves klikk a kommunista és szociáldemokrata párt egyesülésével létrejött MSZP-nek, vagyis a Magyarországi.

1918. október 30-31. - Őszirózsás forradalom, 1919. március 20. - Vix-jegyzék, 1919. március 21. - Tanácsköztársaság Ezzel együtt tény, hogy Károlyi Mihály rendszerét technikailag az említett Vix-jegyzék buktatta meg: a kormány az újabb keleti országrészek kiürítését előíró, belpolitikailag vállalhatatlan diplomáciai irat láttán mondott le, így juthattak lehetőséghez a szociáldemokratákkal titokban szövetkező kommunisták. Ám ha.

Átadják a Vix-jegyzéket » Múlt-kor történelmi magazin

Rendszerének halálát a Vix-jegyzék jelenti március 20-án. Ez a francia alezredes azt az antant-követelést adja át Károlyiéknak, hogy további területeket ürítsenek ki a Tiszántúlon is. Károlyi ekkor látja be, hogy az október végén létrejött politikai rendszer menthetetlen. A konzervatív-liberális erők, ez részükről. Kijelentette, hogy kormánya tiszteletben kívánja tartani a Paduai fegyverszünet és a Vix jegyzék elutasítása nem jelenti a fegyverszünet megszegését. Hogy elossza a nyugati aggodalmakat, rámutatott arra, hogy az oroszokkal való szövetség nem egy szerződésen alapul, hanem inkább egy informális megállapodáson

A Kun Béla vezette delegáció nem ismerte fel Smuts korlátozott mandátumát, s visszautasította az ajánlatot azzal, hogy a Vix-jegyzék korábban is elfogadhatatlan volt, s a belgrádi konvenció által meghatározott határvonalhoz ragaszkodott Mivel Nicholas Roosevelt éppen Budapesten tartózkodott a Tanácsköztársaság kikiáltásakor 1919 márciusában (személyesen jelen volt a hírhedt Vix-jegyzék átadásakor is), így közvetlen tapasztalatai, találkozásai és beszélgetései olyan fontos emberekkel, mint Károlyi Mihály, Apponyi Albert vagy Teleki Pál, fontos.

Vix-jegyzék Ultimátumban felszólítják a magyar kormányt, hogy Szatmárnémeti-Nagyvárad-Arad vonaltól vonja vissza csapatait márc. 23-ig. A kiürített terület keleti részét megszállják a románok politikai határként értelmezik (Károlyiék) márc. 20-án lemond a kormány 1919 márciusában az antant jegyzéket juttatott el a kormányhoz (Vix jegyzék), amelyben követelte a Tiszántúl kiürítését. Ez az antantbarát Károlyi politikájának teljes csődjét bizonyította. Károlyi, a nagy kártyás ebben a helyzetben lemondott, és egy szociáldemokrata kormány felállítását javasolta Eduard Benešnek Párizsban sikerült rávenni Stephen Pichon francia külügyminisztert egy kedvezőbb vonal kijelölésére, amely jóval délebbre húzódott az előzőnél, és jócskán belevágott a színtiszta magyar etnikumú területekbe, ez lett a 1918. december 23-án átadott első Vix jegyzék, ami utasítást adott a megjelölt.

Vix-jegyzék . Károlyi Mihály köztársasági elnök lesz . A Tanácsköztársaság bukása . Lánchídi csata . Clemenceau-jegyzék . A Magyar Nemzeti Tanács megalakulása ----- Számozással tegyétek sorba a következő eseményeket! . A Tanácsköztársaság kikiáltása . Őszirózsás forradalom . Vix-jegyzék. A Vix-jegyzék árnyékában időközben a központi, magyarok lakta országrészben a szocialista világforradalom kirobbanásának társadalmi feltételei megvalósultak. A magyar lakosságnak nemcsak szociális feszültségekkel, de a nagyhatalmi státusz, a nem magyarok lakta területek és a magyar lakosság egy részének elvesztéséből. Vix jegyzek Civitasz fidelisszima Elore is koszi! Jelenleg 1 felhasználó nézi ezt a kérdést. 0. Általános iskola / Történelem. Válasz írása Válaszok 8. FB0001 válasza 1 éve. Vörös hadsereg: Vörös Hadsereg, Szovjet-Oroszország, majd a Szovjetunió hadseregének közkeletű neve, 1946-ig hivatalosan Munkás-paraszt Vörös.

- Vix-jegyzék 1919. március 20. - A koalíciós kormány lemond. - 21-én a szociáldemokraták kiegyeznek a kommunistákkal. - Ezzel megbukik a polgári köztársaság Károlyi Kál-Kápolnai birtokát osztja szét a parasztság között. A Magyarországra érkezett jegyzékek és azok tartalma. 1 (Vix-jegyzék) kormányválságot eredményez. Károlyi Mihály - a feltételezhetően nagyobb társadalmi támogatottságú - szociáldemokrata kormánynak akarja átadni a hatalmat. A Magyarországi Szociáldemokrata Párt azonban egyesül a Kommunisták Magyarország

Magyarország a Horthy-korszak kezdetén 1918 és 1932 között

Valamiféle méltányos elhatárolásra tett kísérletet 1918. december 6-án az úgynevezett Bartha-Hodža egyezmény, amely az etnikai határokat vette figyelembe, csakhogy Prága ezt sohasem fogadta el. Demarkációs vonalat csupán a karácsony előtti napon átadott, úgynevezett első Vix-jegyzék állapított meg - nagyjából. Vix-jegyzék- antant újabb területi követelése: magyarlakta területek (Nagyvárad, Debrecen, Gyula, Szeged) kiürítését követelték- Károlyi elfogadhatatlannak tartotta a jegyzéke

Ám a gyengén felszerelt, utánpótlási gondokkal küzdő magyar katonák morálja egyre romlott, a helyzetet a harmadik Vix-jegyzék mozdította ki a holtpontról 1919. március 20-án: az antant gyakorlatilag a mai trianoni határokig követelte a Partium kiürítését Jelen munka a szerző Háború, forradalom, szociáldemokrácia Magyarországon 1914. július-1919. március című monográfiája folytatásának tekinthető.1919 márciusában a nemzetgyűlési választásokra készülő szociáldemokratákat sokkhatásként érte a Vix-jegyzék átadása és a Károlyi-Berinkey-kormány lemondása. Dönteni kellett a kormányzás átvétele, vagy az. A Károlyi-kormány nem tudja kezelni a külpolitikát, a Vix-jegyzék (magyar csapatok nagy mértékű visszavonása keleten) után lemond. Kun Béla: A Forradalmi Kormányzótanács, Tanácsköztársasági idején kommunista külügyi népbiztos, az ország tényleges irányítója. A Tanácsköztársaság bukása után emigrál

Miért nem volt elfogadható a Vix-jegyzék? SOS

Ideiglenesen köztársasági elnökké válaszották, a Vix-jegyzék benyújtásakor kormányfői feladatairól lemondott, ugyanis nem akarta elfogadni az Alföldig benyúló semleges zóna kialakításátát, attól tartott ugyanis, hogy az végleg határrá válna a békefolyamatban Vix-jegyzék: magyar határrendezés része románokkal, magyar csapatok visszavonása a Tiszáig Curzon-vonal: elsősorban a német-lengyel határ megrajzolása a nemzetiségi hovatartozást figyelembe véve, nem ezt használat a békekonferencia; a) román csapatok (Tiszántúl), Friedrich-kormány (Budapest) Horthy Nemzeti Hadserege, amely. A vix - jegyzék A párizsi békekonferencián kötött vix-jegyzék, ahol a győztes hatalmak a Tiszántúlon állomásozó magyar csapatok 100 km-s visszahúzódását követelték. Ezt a magyarok elutastották. Mar 21, 1919. Tanácsköztársaság kikiáltása Oct 10, 1919.

A Vix jegyzék, tehát a francia hozzáállás hozta a bajt Horthynak semmi köze,hogy hol lenne a határ. Csupán annyi őt nyomta idegen hatalom kormányra,az után hogy előtte rossz helyzetet teremtett.-----Külön fejezetet érdemel a 100 ezer zsidó megmentése Az 1918. decemberi Vix-jegyzékek az északi demarkációs vonalról • December 3. Vix követelte, Felső-Magyarország kiürítését a Duna-Ipoly-Ung-Uzsoki hágó vonaláig • December 6. Bartha-Hodža vonal • 1918. december 21. Pichon francia külügyminiszter döntése (az 1918. december 24-i első Vix-jegyzék) A Vix-jegyzék - a békekonferencia által kijelölt semleges zónákat az antant haderő szállja meg : ROMÁNOK, SZLOVÁKOK, SZERBEK- A későbbi KISANTANT. A magyar kormányzat elutasítja és lemond. Károlyi-lemondásának hírét keltik. A Berinkey-kormány lemond

Csak legenda, hogy Károlyi önként adta át a hatalmat KunVáltozást - 1919

- Vix-jegyzék => az MSZDP vezetői megkeresték a börtönbe zárt Kun Bélát (KMP vezetője) - 1919. március 21-én kikiáltották a Tanácsköztársaságot - a hatalom a kommunisták kezébe került - átszervezték a közigazgatást (szovjet mintára) tanácsokat hoztak létr - Vix - jegyzék visszautasítása. Belső ellenállás növekedése; a románok elfoglalják a Tiszántúlt. Terv a Felvidék visszafoglalására Þ északi hadjárat Þ győzelmek Þ Clemanceau - jegyzék elfogadása Þ Clemanceau nem tartja be ígéretét Þ Tiszántúl a románoké marad Þ sikertelen támadás a Tiszánál Þ 1919. a Vix-jegyzék és a Károlyi-kormány lemondása 50 2. A tanácsköztársaság külpolitikája 56 a) Intervenció és hadseregszervezés 56 b) Az ellentámadás és az antant taktikája 59 c) A tanácsköztársaság bukása és a szakszervezeti kormány epizódja 60 III. Magyarország külpolitikája az 1920-as évek elején és a trianon Néhány napos bizonytalankodás után a békekonferencia ezért Magyarországra küldte Smuts brit tábornokot azzal a feladattal, hogy tájékozódjon, s vegye rá az új vezetőket a Vix-jegyzék elfogadására. A francia hadvezetés ezzel egy időben előkészületeket tett a katonai beavatkozásra

A Vix-jegyzék követeléseiről így szól: A kormány csődje egyre nyilvánvalóbbá vált. A robbanásig feszült helyzetben Vix francia alezredes az antant képviseletében átadott egy jegyzéket a magyar kormánynak, amely azt a követelést tartalmazta, hogy a kormány vonja vissza a Tisza vonaláig a magyar alakulatokat Vix jegyzék: Békediktátum: Köztes-Európa: Nemzetek szövetsége: 2. Kösd össze a miniszterelnököt a megfelelő országgal! ((5 pont) Georges Clemenceau Olaszország David Lloyd George Magyarország Vittorio Orlando USA Woodrow Wilson Franciaország Tisza István Nagy-Britannia 3 Ők voltak azok, akik megakadályozták Károlyit abban, hogy a Vix-jegyzéket elfogadja, és ők voltak, akik Kunt visszatartották attól, hogy a Smuts tábornok által Párizsból hozott javaslatot a Vix-jegyzék felületi korrekciójáról magáévá tegye. Átlátták, hogy ez a dolog lényegén mit sem változtat, ezért továbbra is.

Hazánk a két világhágháború között timeline | TimetoastHáborús propagandatárgyat tessék! | Hadszíntér és hátországChemistry Dissertation Bibliography timeline | TimetoastKrónikaBékésszentandrás, Nemzeti Összetartozás Emlékpark

A Trianoni békediktátum - multunk-portal

A Vix-jegyzék átadása. Franchet d'Esperey válasza a Károlyi vezette küldöttségnek: Önök túl késın jöttek. Két hét elıtt még szükségem lett volna az Önök semlegességi nyilatkozatára, de most már, amikor Belgrádban vagyok, nincs rá szükségem. Csak azért tárgyalok Önökkel, mert gróf Károlyi Mihály a. A legsúlyosabb hatása mégis Károlyi naiv megbékélési külpolitikájának volt. Ugyanis a várt pozitív megítélés helyett a március 20-i Vix-jegyzék következett, amelyben az antant újabb területek kiürítését követelte a magyar kormánytól. A Berinkey-kormány ezt elfogadni nem tudta, elutasítani pedig nem merte december 23-án átadott Vix-jegyzék útján tudomására hozott döntés a Duna, az Ipoly folyók mentén, majd Rimaszombattól az Ung folyóig húzta meg a két ország közötti demar-kációs vonalat. Szlovákia határainak végleges meghatározására azonban a békekonferencia volt hivatott, amely azokat 1919 júniusába Bolsevik taktika Vix-jegyzék Román királyság Landler Jen Áprilisi tézisek Magyaro. Szocialista P. Szerb-horvát-szlovén K. Garbai Sándor Tüntetések MOVE Névvegyelemzés Jan Christian Smuts Minden hat. a szovjeteknek Elkésett földreform Stromfeld Aurél Júliusi válság Nemzeti Egyesülés P. SZEMÉLYEK Károlyi Gyul Négy és fél hónappal a Népköztársaság kikiáltása után 1919. március 20-án a kormány megkapta a békeszerződés döntésének dokumentumait (Vix-jegyzék). Ez a román csapatok előrenyomulását és egy dél-magyarországi semleges zóna kialakítását irányozta elő

visz a víz sodor: A fekáliába már a majmok sem fekszenek

A Vix-jegyzék elolvasása után nem látott más lehetőséget, mint Wilsonról Leninre váltani, amivel egyetértett a pesti utca, mely azt hirdette, hogy nekünk a nyugat nem adott semmit, csak elvett A Forradalmi Kormányzótanács puccsát, melynek eredményeképpen rövid úton kitudták az ország vezetéséből az államelnök gróf Károlyi Mihályt és a Vix-jegyzék megismerése óta lemondásban lévő Berinkey-kormányt, egyszerre fogadta üdvözlés és reménykedés, valamint elkeseredett harag és dühödt felháborodás A Vix-jegyzék elfogadhatatlan volt, mert újabb színmagyar területeket követelt. Elutasíthatatlan volt, mert háborús fenyegetést jelentett az országnak. 5. Államcsíny a kommunista programú új párt (KMP + MSZDP = Magyarországi Szocialista Párt) vezetésével. 6. kommunista vezetés, államosítás, tsz-szervezés, jelképes. A Vix-jegyzék - az alapvető problémák nem oldódtak meg- fenyegető külpolitikai helyzet- 1919. március 20.: Vix francia alezredes átadta az antant (De Lobit tábornok) jegyzékét: (1) új magyar-román demarkációs vonal (2) területek átengedése Romániának (3) semleges zóna kijelölése. (A Vix-jegyzék előtti állapot szerint a tárgyalt régióból Magyarországhoz tartozott: Bereg és Ugocsa vármegyék, Máramarosból a Dolhai, a Huszti, a Taracvizi és a Técsői járás, Ungból a Szerednyei, a Nagybereznai, a Nagykaposi, a Perecsenyi járás, valamint az Ungvári járás egy része.

 • Fogyasztó tabletta receptre.
 • Fekete hátterek.
 • Ford mustang fifth generation wiki.
 • Buszjaratok csikszereda csatoszeg.
 • Ponyvás pótkocsi bérlés.
 • Clinique aréna.
 • Tejes kenyér kenyérsütőben.
 • Egyiptom hurghada árak.
 • Külszíni fejtés.
 • Tricepsz bemelegítés.
 • Ima a gyermekekért szöveg.
 • Maxi Cosi gyerekülés huzat levétele.
 • Szélben futni.
 • Ballagó idő fecó.
 • Méhsejt csempe.
 • Gamer asztal árukereső.
 • Szellemtudomány jelentése.
 • Műanyag kutyafekhely auchan.
 • Betanított munka veszprém.
 • Veszélyes anyag tároló szekrény.
 • Kína folyói.
 • Elektromos vízforraló.
 • A vonalú menyasszonyi ruha.
 • Floraliv betegtájékoztató.
 • Delfines kaland 2 teljes film magyarul videa.
 • László építész volt.
 • Nova sun fitness.
 • Lovas oktatás felnőtteknek.
 • Space shuttle.
 • T25 hidraulika vezérlőtömb eladó.
 • Trónok harca térkép interaktív.
 • Yamaha tzr 125 blokk.
 • Bosch kazán szervíz szolnok.
 • Festmény elemzés példa.
 • Éger színű konyhabútor.
 • Mammut sport.
 • Piros fogaskerék felkiáltójel.
 • Plagioklászok.
 • Mu cephei wikipedia.
 • Epekő tünetei terhesség alatt.
 • Dr domsa patrícia magánrendelés.