Home

Spárta polisz

Különlegesen alakult egy, a Peloponnészosz félszigeten fekvő polisz, Spárta története. Itt a bevándorló dórok leigázták az őslakosokat. Az őslakókból lettek a helóták, a spártai állam tulajdonában lévő földművesek, akik a spártaiak mellett könnyűfegyverzetű katonaként is harcoltak A spártai beszédmódot lakonikusnak nevezzük, mely végtelenül rövid és tömör beszéd. Militáns polisz, ami azt jelenti, hogy minden szabad egyben harcos is. Spárta makropolisza egy zárt világ, ami gazdaságilag főleg mezőgazdaságra épül - Spárta ezután hódításba kezdett: leigázta vagy függésbe hozta a környező poliszokat.- Létrehozta a peloponnészoszi (katonai jellegű) szövetséget, melyhez már távolabbi poliszok is csatlakoztak. - Uralma de nem szólhattak bele a polisz életéb Az archaikus kori Athén és Spárta összehasonlítása-társadalom, politikai intézmények Az archaikus kor Az i.e. 8. sz. második felétől robbanásszerű fejlődés indult meg. Ez a göröggyarmatosítás időszaka. A görögség kirajzott, és kolóniákat hozott létre Szicília és Dél-Itália területén. Erre az időszakra tehető a poliszok kialakulása. A poliszok A polisz. A két legellentétesebben fejlődő, s a görög világ életében döntő szerepet játszó polisz Spárta és Athén volt. II. Spárta. Spárta a peloponnészoszi félsziget legnagyobb állama volt. Társadalma két részre tagozódott: a dór spártai nemzetségek tagjaira és a meghódítottakra. A spártaiak alkották az uralkodó osztályt

Az ókori Hellász kialakulása

Spárta - Történelem kidolgozott érettségi tétel

A két polisz társadalmi, politikai rendjének kialakulása a Kr. e. VIII-VI. századra tehető; az athéni demokrácia fénykora a Kr. e. V. századra esik. Spárta a Peloponnészoszi-, Athén az Attikai-félsziget legjelentősebb városállama A történelmi változások nyomon követése (pl. a polisz kialakulásának körülményei, a görög gyarmatosítás háttere). A földrajzi tényezők szerepének felismerése az emberek életében (pl. az első bronzkori kultúrák fejlődését befolyásoló tényezők). Spárta és Athén összehasonlítása (társadalom és. Mükéne, a polisz, Spárta és az athéni demokrácia. I.1.Görög törzsek betelepedése, Kr.e. 2200 körül.Négy törzs: akhájok, iónok, dórok, aiolok.Az első.

Spárta, a katonaállam - Történelem vázlatok 5

Az évszázadok során a görög nevelés ideáljaiban és gyakorlatában olyan fejlődés ment végbe, melyet leginkább két polisz, Spárta és Athén nevelésügyének kissé részletezőbb bemutatásával érzékeltethetünk. 1. A spártai nevelés (Kr. e. VIII-IV. sz. A dolgozatot azzal kezdem, hogy bemutatom azt a környezetet, ahol Spárta található. Ezután röviden kitérek a polisz szó tartalmának bemutatására, ez a félreértések elkerülését szolgálja. Szó lesz spártai társadalomról, államrendszerről https://parkereses-a21szazadban.blogspot.com E-mail címem [parkereses.a.21.szazadban kukac gmail dot com] 182 cm magas, megbízható, tisztességes fiatalember. Spárta nem büszkélkedik neves filozófusokkal, híres államférfiakkal, vagy művészekkel. Spárta két dologról híres, a kemény életmódról, melyet a mai napig spártai jelzővel illetnek, valamint a katonáiról. A hétköznapokban ez a kettő szorosan össze is kapcsolódott Az ókori Spárta Spárta kialakulása: Spártát i.e. 1200 körül a dórok alapították. A polisz a peloponésszoszi fsz.-en, az Eurotasz völgyében 5 kis község összeolvadásából jött létre. A spártaiak hamarosan meghódították a környező településeket is, és a legyőzött akhájokat alávetett helyzetbe taszították

Athén és Spárta

Author: ��T�nde Created Date: 11/1/2014 4:11:30 P A három legnagyobb kiterjedésű polisz Spárta (8400 km 2), Boiótia (2600 km 2) és Athén (2350 km 2) volt, ám a görögség egészére legnagyobb befolyással Spárta és Athén bírt. A) A konzultáción elvégezhető feladatok. Milyen, az eddig megismert telpüléstípusoktól eltérő jellegzetességei voltak a polisznak

Az ókori Görögország I

A görög polisz és polgárai Spárta. A mükénéi központok megszűnése után, az emberek magukénak tekintették a földet. Megművelték, érdekükben volt többet termelni és azt értékesíteni. Kb. 300 ilyen városállam (polisz) jött létre, amit eleinte a királyok irányították, de hatalmuk korlátozott volt Az Attikával szomszédos polisz ekkor Spárta segítségét kérte, Archidamosz király (ur. Kr. e. 476-427) pedig hoplitáival támadást indított a Déloszi Szövetség ellen. Mint a háború krónikása, Thuküdidész is leírja, Athén tengeren, Spárta pedig szárazföldön volt erős, így a háború első szakaszában a két ellenfél. Az Athén és Spárta közötti viadalon idén 231-en vettek részt, de közülük csak 101-en érték el a célt. A legjobb magyar Kalotai Levente lett, aki 31 óra 33 perc alatt teljesítette a történelmi távot, ezzel a 17. helyen végzett Spárta ókori történelme során mindvégig katonaállamként létezett, mely évszázadokon keresztül legyőzhetetlenségével tűnt ki a korabeli hellén világ poliszai közül. Harcosai fegyelmezett, jól felszerelt, egyszerre mozgó, korszerű eszközökkel ellátott és testi erőben kiemelkedő katonák voltak, aki

Polisz - Wikipédi

HELP ME SLEEP Relaxing Thunder & Rain Sounds in the Misty Mountains | Insomnia Relief - Duration: 10:00:01. Stardust Vibes - Relaxing Sounds Recommended for yo A nevelés azonban nem fejeződött be húszéves korban, hanem kiterjedt a felnőtt korra is. Az egész polisz úgy működött, mint egy katonai tábor: senki sem tehette azt, amihez kedve volt, mindenki a kötelességét végezte. Ha más dolguk nem akadt, felügyeltek a nevelőtáborokban lévő fiúkra, hasznos dolgokra tanították őket Ha már itt tartunk: időgép nélkül arra sem fogunk bizonyos választ találni, hogy e két utóbbi polisz katonái büntetésből, vezeklésből vagy hősiességből maradtak a fővezér mellett, a források és a történészek ugyanis e kérdésben is megosztottak

Az ókori Athén - a demokrácia kialakulása zanza

Video: Az ókori Hellász (teljes vázlat

A polisz szélső, járhatatlan területe volt az eschatia (peremvidék), ami a határőrvidék szerepét játszotta. Az Athénnal szembenálló államok Spárta köré gyűltek, így miközben Athénban a demokrácia kiteljesedett, már előrevetítette baljós árnyát a Pelopponészoszi hábor. Polisz és démosz: A királyság megszűnése után új államok, városállamok, azaz poliszok alakultak. e sajátos politikai, vallási és kulturális közösség tagjai a földtulajdonosok, akik polgárjoggal rendelkezetek. A poliszok sajátos törvényekkel és igazgatással rendelkeztek. A legnagyobb Spárta és Athén volt A görög - perzsa háborúkkal kezdodo mozgalmas korszakban virágzott az athéni demokrácia, megjelent a poliszokban a nagyarányú rabszolgatartás és lezajlott a két vezeto polisz, Athén - Spárta, valamint szövetségi rendszereink testvérháborúja, a Peloponnészoszi háború

A görög polisz - erettsegik

2

Athén, Spárta, Délosz. polisz központja. a város központjában fellegvár, a vallási szertartások helye. piac. agóra népgyűlés (legfőbb döntéshozó testület, tagjai szabad férfiak) kereskedés. polgárok. jogaik egyenlő Kréta, Athén, Spárta, a görög perzsa háború, a demokrácia athénben, és a polisz rendszer válsága, Makedónia felemelkedése, Nagy Sándo A hatalmas perzsa túlerő hírére sok görög polisz behódolt a perzsáknak, ősi szokás szerint földet és vizet küldtek a nagykirálynak. Spárta, a legerősebb városállam azonban harcot hirdetett és megkezdte a védelem szervezését A források összevetése alapján valószínűnek látszik, hogy Xerxész katonái négynapi várakozás után, i. e. 480. augusztus 11-én indultak először támadásra a dél felé vezető utat a szűk szorosban elálló görögök ellen - mint ismeretes, a nehézfegyverzetű hopliták állták a számbeli fölényüket kihasználni nem tudó könnyűgyalogosok rohamát

Az őskor és az ókor világa Sulinet Tudásbázi

 1. •Ithaka,Pülosz,Spárta- Télemakhosz története (feleségének hűsége,fia felnőtté válik, otthona) -V-VIII. Ogügié szigete (egyazon időben az I-IV énekkel) - polisz-polgárság embereszménye Istenek szerepe: - erősen beleavatkoznak a cselekménymenetbe, az ember az Isten játékszere les
 2. t Athén, Korinthosz és Thébai esetén. Spárta például négy szomszédos és egy kicsit távolabbi faluból állt. Athén és Korinthosz tengeri és kereskedelmi nagyhatalmakká váltak, a klasszikus görög korszak 3 legnagyobb városa közé tartoztak.
 3. Polisz: Görög városállamok. Leghíresebb közülük Athén és Spárta. Archon (mi arkónnak tanultuk de gondolom ugyanaz.): Az Athéniaknál ők irányították az ország belügyeit a Demokratikus Köztársaság alatt, előtte nagyobb hatalmuk volt. 9 emberőb állt akiket évente választottak a népgyűlés tagjai közül
 4. EGYETEMES TÖRTÉNELEM A görög polisz és története 1. Spárta államberendezkedése és társadalma Németh György - Hegyi W. György: Görög - római történelem

Spárta alkotmányát az ún. rhétra (törvény) határozta meg, amelyet Lükurgosz király a delphoi jósda főpapnőjétől kapott. Éppen ezért törvényeinek megsértése egyben szentségtörés is volt. A polisz élén két isteni származásúnak tartott örökös baszileusz állt Polisz és Spárta · Többet látni » Sumerek. Szakállas férfi, talán a papkirály, kb. i.e.3300 A sumerek ókori mezopotámiai nép voltak a mai Irak középső és déli részén az i. e. 4. évezred végétől az i. e. 2. évezred elejéig. Új!!: Polisz és Sumerek · Többet látni » Szíri Spárta alapítása. A polisz története az i. e. 10. században a dór vándorlással kezdődik, amikor a dórok meghódították a korábban a mükénéi korban itt lakó akhájokat. A kettős királyságot is ebből a korból szokás eredeztetni, de hogy hogyan, arra már több verzió is létezik A Perzsa Birodalom legyőzése után Athén lett a legnagyobb hatalmú polisz. Itt tovább erősödött a demokrácia, s nagy építkezések mutatták a város gazdagságát. Amikor Athén és Spárta ellentéte a görög poliszok közötti háborúhoz vezetett, Makedónia szerezte meg a Hellász feletti uralmat

 1. Bár vezető szerepét egyetlen görög polisz sem merészelte kétségbe vonni, barátokat, szövetségeseket sem sikerült szereznie. Küzdelmek a poliszok között. Spártának a legnagyobb gondot a Perzsiával megromlott viszony jelentette. A háborúban Spárta ígeretet tett, hogy a pénzért cserébe lemond a kis-ázsiai ión poliszokról
 2. Mivel Athén politikailag túlságosan megerősödött, ezért politikai befolyását ki akarta terjeszteni más poliszokra is. Éppen ezért Görögország két legfontosabb városállama Athén és Spárta szembekerült egy mással. A két polisz politikai viszálya vezetett el a peloponnészoszi háború (i.e.431-i.e.404) kitöréséhez
 3. Athén, Spárta: A 2 legjelentősebb görög városállam. olimpia: sportjátékok a görög városállamok között, a játékok idején fegyverszünet. heloták: Spárta őslakói, akiket a spártaiak leigáztak, síkvidéken lakók. körüllakók: Spártaiak elnyomják őket. A város környező hegyvidékén lakók. maratoni. futá
 4. Spárta, a katonaállam - a dórok alapították a spártai városállamot - a spártai társadalom: polgárok - körüllakók - helóták - katonaállam volt - két király - Vének Tanácsa - a fiúkat 7 éves kortól katonai táborokban nevelték. Kötelező földrajzi név: Spárta. A görög-perzsa hábor

A film történetében Leónidasz spártai király (Gerard Butler) és 300 spártai katona harcol a legvégsőkig Xerxész (Rodrigo Santoro), a perzsa uralkodó milliós serege ellen, miközben Spártában Gorgó királyné (Lena Headey) azon fáradozik, hogy támogatást szerezzen férjének.Az események egy túlélő spártai harcos, Diliosz (David Wenham) elbeszélésében hallhatók Play this game to review History. Melyik 3 társadalmi csoport lakta Athén városát Spárta élén sajátos módon két király állt, akiknek a hatalma öröklődött. Ők voltak a hadvezérek is. A hatalmukat korlátozták, csak a 28 tagú vének tanácsával egyetértésben hozhattak döntést. A tanács tagjait a legidősebb férfiakból választották, a megbízatás élethossziglan szólt

polisz fordítása a magyar - angol szótárban, a Glosbe ingyenes online szótárcsaládjában. Böngésszen milliónyi szót és kifejezést a világ minden nyelvén. az Athén felett uralkodó harminc zsarnokot Spárta ültette a nyakukba a peloponnészoszi háború után F O R R Á S K Ö Z P O N T Ú T Ö R T É N E L E ÚJ M 9 789631 974768 Raktári szám: 17142 ISBN 978-963-19-7476-8 A négyosztályos gimnáziumok és a szakközépiskolák számár Zanza tv: Az ókori Hellász kialakulása, a görög polisz és Spárta . 4. Az athéni demokrácia kialakulása, működésének bemutatása. A demokrácia fogalmának tisztázása, az athéni államszervezet működésének bemutatása. Ismeretszerzés és forráshasználat 25. Mutasd be Spárta politikai intézményrendszerét! (A bemutatásnál használd a tisztségek görög elnevezését is!) 26. Sorold fel és jellemezd Spárta társadalmi rétegeit! Ennek alapján Spárta milyen államtípusba sorolható? 27. Mikorra tehető Spárta virágzása, mi jellemezte kultúráját? 28

A poliszrendszer válsága (kr

A tankönyv a hangsúlyt a forrásokra, illetve az azokat feldolgoztató kérdésekre helyezi, amelyek segítségével a tanulók maguk tárják fel az összefüggéseket. Ezek a figyelmet a lényegre irányítják, így a szükséges ismeretek a tanulókban már ekkor megfogalmazódnak. Ezeket már csak elmélyíteni kell, ami lehetővé teszi, hogy a leckeszövegek rövidek, könnyen. Csata a(z) Spárta-10 kő városért (22.11.2017 21:52:50) füles[-UWA-] innen: Fal-Los, D-4 vs www[EIDSF] innen: UWA, Delfin-3, Fehér Eperfa, kovicky[SIER] innen: Spárta-10 kő, gellos[EIDSF] innen: Raktár, mester[EIDSF] innen: Polisz, Kövecses, D-4, Jusuf[SIER] innen: boros 1, Inversion[EIDSF] innen: Krim A polisz fogalma, felépítése, működése, típusai, 4-5 polisz felsorolása. Spárta: Elhelyezkedése. Lakói (törzsek) Társadalmi felépítés. Államszervezet. Spártai életmód. Athén: Bevezetés: Athén az archaikus korban. A demokrácia kialakulásának folyamata (4 archon tevékenysége) A demokrácia irányítószerve Spárta története: A polisz * története az i. e. 10. században a dór vándorlással kezdődik, amikor a dórok meghódították a korábban a mükénéi korban itt lakó akhájokat. A kettős királyságot is ebből a korból szokás eredeztetni, de hogy hogyan, arra már több verzió is létezik.. Fontos megjegyeznünk, hogy a hellén világ minden poliszában jelen volt ez a fajta gyakorlat és bizony Spárta volt a legszigorúbb ezzel kapcsolatban, ugyanis a többi városállamtól eltérően itt csak és kizárólag a polisz vénjeinek beleegyezésével tehették ki, és csak az egyöntetűen életképtelennek ítélt csecsemőket.

Spárta és Athén közötti különbség? Sürgős

♥ A polisz születése ♥ ♥ A görög gyarmatosítás ♥ ♥ Görög hitvilág ♥ ♥ A démosz küzdelme Athénban ♥ ♥ Spárta ♥ ♥ A görög-perzsa háborúk ( Kr.e. 492-448. ) ♥ ♥ Athéni demokrácia fénykora ♥ ♥ Athéni demokrácia hanyatlása ♥ ♥ Görög hétköznapok, művészetek ♥ ♥ A görög tudomány. A rejtélyességhez két dolog szükséges: a kevés megbízható információ és a nagy érdeklődés. Spárta történelme pedig tele van rejtéllyel. A város már az ókoriak történelemszemléletében és a maiban is per definitionem más volt, mint a többi polisz - és elsősorban más volt, mint Athén Befejezés: Athén és Spárta két ókori polisz mégis különböző felépítésűek. Jelenleg 1 felhasználó nézi ezt a kérdést.-2. Középiskola / Történelem. Válasz írása Válaszok 0. GY.I.K. Szabályzat Adatvédelmi irányelvek Jogi nyilatkozat Kapcsola

PPT - AZ ÓKORI HELLÁSZ II

137.283 bejegyzés | legalább három betű kell a kereséshez | írd be a keresendő kifejezés Polisz - városközpontú állam, egy-egy területi-földrajzi egység megerősített központi településének és a környező falvaknak állami-politikai egysége - 3 rész: fellegvár (akropolisz), város (asztü), környező falvak (khóra Képes különböző időszakok történelmi térképeinek az összehasonlítására. Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok A polisz kialakulása. A földrajzi környezet. A görög gyarmatosítás és hatásai. Az athéni demokrácia kialakulása. A hatalommegosztás formái, szintjei. Spárta. Kisebbség, többség • Polisz: 'városállam'; város és közvetlen környezte; lakóit a politikai berendezkedés + a vallás + a kultúra tartja össze; önálló államok saját törvényekkel és igazgatással; pl. Spárta, Athén • Poliszokat kezdetben királyok, majd a legnagyobb földekkel rendelkező arisztokraták irányítják arisztokratikus.

Az ókori görögök tortenelemcikkek

Play this game to review Other. Melyik 3 társadalmi csoport lakta Athén városát Spárta, Marathón, Thermopülai, Olümpia - Írd be az alábbi területek betûjelét a megfelelô helyre! türannosz e) apella f ) helóta g ) triérész h) polisz i) sztratégosz j. Spárta Athén ellen. a peloponnészoszi szövetség győzelme. szerződés a perzsákkal: a segítségükért cserébe le kellett mondaniuk a jón városokról a perzsákat megnyerve Spárta és szövetségei nyertek. megoldás? a problémák felerősödtek nőttek a vagyoni különbsége Spárta és a polisz tárgyalásakor természetesen merül fel a nagy személyiség, illetve a történelmi kiválóság kérdése. Burckhardt igen sokat foglalkozik a nagy személyiség, az emberi nagyság kérdésével (ebben Nietzsche igazi partnere). Ethnosz-tudat, polisz-patriotizmus . Igaz, hogy a pánhellénizmus modern fogalom, ez azonban nem jelenti azt, hogy az ókori görögség körében ne fogalmazódott volna meg valamiféle összetartozástudat a széthúzó erők ellenére. A peloponnészoszi háború éveiben a Spárta és Athén között dúló harcról a korabeli szerzők.

A Peloponnézus déli és keleti részén a következő államokat alapították a D.: Messenia, Spárta (v. Lakedaimón), Argos, Korint, Sikyon és Phlius és innen kiindulva Közép-Görögországban (Hellasban) Megariszt; további előnyomulásuknak az ión athéneiek szabtak határt (Kodros) A poliszok hajósai és kereskedői - Ha valaki hiányzik a töri óráról, vagy nem tudta leírni a vázlatot itt megtalálja.. 252 KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI FELADATSOR (II.) (A feladatok megoldásához Történelmi atlasz és Helyesírási kéziszótár használható!) I. Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok 1. FELADAT Oldja meg a következő feladatokat az ókori görög polisz államszervezetét mutató ábra segít A vének tanácsa Spárta államtanácsa, mely a legfontosabb államügyek esetében döntéselőkészítő joggal bíró testület volt. Tagjait élethossziglan választották a harcokban kitűnt idős állampolgárokból. A tanács a népgyűlés határozatait is érvényteleníthette, ha azok ütköztek a polisz érdekeivel A legerősebb polisz, Spárta támogatását élvezte. * * Nők és rabszolgák nem vehettek részt a viadalokon, még nézőként sem. Csak a szabad (nem rabszolgasorban élő) görög származású férfiak és fiúk indulhattak a versenyeken

A Peloponnészoszi és a Déloszi Szövetség közötti ellentétek. Spárta szövetségesei attól féltek, hogy Athén szf.-ön is terjeszkedni akar, s ennek érdekében felhasználja a peloponnészoszi szövetség államaiban a politikából kirekesztett népelemeket. Egyébként ellentétek voltak a déloszi szövetségen belül is A feladat az ókori Athén és Spárta történelmével kapcsolatos. Egy fogalom két helyre is illik, négy fogalom nem illik sehova. (Elemenként 0,5 pont.) A két polisz társadalmát és államszervezetét bemutató ábrák Fogalmak: cserépszavazás, népgyűlés, consulok, sztratégosz, két király, harcosok, vének tanácsa

Read Wikipedia in Modernized UI. Login with Gmail. Login with Faceboo Spárta vezetésével, a spártai állam vezető szerepét biztosító Athén-ellenes szövetség. Topográfia Athén, Spárta, Olümpia, Peloponnészosz, Makedónia, Alexandria a iónok által alapított görög polisz. Nevét Athéné istennőről kapta. A görög-perzsa háború A középszintű érettségi feladattípusait gyakoroltató munkafüzet. A munkafüzet elsősorban az otthoni önálló tanulást segíti. Használata a diáknak a rendszeres felkészülést, a tanárnak a gyors, lényegre törő ellenőrzés lehetőségét nyújtja

A hat-és nyolcosztályos gimnáziumok 7. évfolyamai számára készült tankönyv a két iskolatípus kerettanterveihez igazodva a kezdetektől a Római Birodalom bukásáig tárgyalja a történelmet, 48 leckében, 3 nagy fejezetben, 276 oldalon Spárta egy ókori görög városállam, polisz volt. Spártában létezett népgyűlés, tagjai a szabad polgárok voltak. A népgyűlés jogköre korlátozottabb volt az athéninál, s valójában csak egyetértési joga volt. A népgyűlés tagjai közül választott vének tanácsa jelentős sze Dec 26, 2019 - 1) felső réteg: teljes jogú polgárok - egyenlő nagyságú földbirtokot kaptak az államtól - a katonáskodás az egyetlen feladatuk 2) középső réteg: körüllakók - szabad emberek, de nem szólhattak bele a polisz életébe - közülük kerültek ki a kézművesek 3) alsó réteg: helóták - helyzetük a rabszolgákéhoz hasonló - az állam tulajdonában voltak. A poliszokban a népesség növekedését nem követte a gazdaság fejlődése, így a polisz földje nem tudta eltartani a népességet. Sok kisbirtokos elvesztette földjét, béresként próbálták eltartani magukat, sok embert az adósrabszolgaság fenyegetett. Ezek az emberek elindultak új földeket keresni, megkezdődött a görög.

Lakedaimónból Misztrába - Pangea

A polisz-közösség alapvető funkciója volt az önvédelem, tehát természetesen mindenki köteles volt katonaként szolgálni a hazáját, azt tekintették igazi polgárnak, aki a harcban is részt vett. (Spárta egyik fő büszkesége a jótörvényűsége volt); a törvények betartatásán azonban nem őrködtek jogi. Spárta. Kisebbség, többség. A görög hitvilág, művészet és tudomány. Nagy Sándor birodalma és a hellenizmus. Birodalmak. − Ismeretszerzés különböző médiumok anyagából, szaktudományi munkákból. (Pl. a görög művészet témájában.) − Különböző emberi magatartástípusok, élethelyzetek megfigyelése Egy görögnek tehát két hazája volt: a városállam (polisz), ahol élt (Athén, Milétosz, Spárta, Korinthosz stb.) és a nagyobb egység, Hellász: a görög világ. Az Itáliában terjeszkedő korai Róma a legyőzöttek területének egy részét ugyan elkobozta (állami földek), ám a megvert és függésbe vont államok vagy. Spárta kiválása után Athén létrehozta a perzsa-ellenes déloszi szövetséget Kr.e. 462. a Spárta-barát arisztokrácia külpolitikai kudarca után a démosz végleg átveszi a vezetést, megszűnik az Areioszpagosz ellenőrző jogkör Trójai háború Ekklészia - népgy űlés nagy veszélyben Spárta POLISZ SZÜETÉSE Legf őbb hatalom Apella - népgy űlés Eurótász völgye Központok elpusztulnak Feln őtt, polgárjoggal rendel- Csak igen vagy nem Taügetosz Saját földbirtok kez ő férfiak Vének Tanácsa Piacra termelés Háború - béke Gerúszia 28 ÉVSZÁM.

A győztes Spárta túlzott atyáskodása viszont annyira elhidegítette Korinthoszt a szövetségesétől, hogy a korinthoszi háborúban (i.e.395-387) Athénnel egyezkedett. A polisz-rendszer válságára jellemző, hogy mindketten az egykori ellenfelük, Perzsia támogatását akarták megnyerni - Spárta járt sikerrel A több, mint 300 polisz közül a neveléstörténészek hagyományo- san Spárta és Athén nevelési szokásait mutatják be és vetik egybe, lévén, hogy a két oktatási rendszer valamelyikének jellemz it többé-kevésbé más poliszok esetében is megtalálhatjuk Tengeri csata közel Polisz városhoz (15.11.2017 10:02:03) Jorossi[-UWA-] innen: Lambda Kristály, Polisz, Xanthi vs Napfény[EIDSF] innen: Polisz, Tükörfén A nevelés kiterjedt a felnőtt korra is, hiszen a polisz úgy működött mint egy katonai tábor. Ha más dolguk nem akadt, felügyeltek a nevelőtáborokban lévő fiúkra, hasznos dolgokra tanították őket.Ügyeltek arra, hogy a nevelőtanárok vezetői tisztségét egy arra érdemes férfi töltse be

b. Polisz c. Gyarmatosítás d. Vallás és Olimpia e. Spárta f. A görög nevelés g. Athén h. Görög-perzsa háborúk i. A poliszrendszer válsága j. Nagy Sándor és Makedónia 3. Ókori Róma a. Róma születése b. A köztársaság kezdetei c. A pun háborúk d. Egyeduralmi kísérletek a Gracchusoktól Augustusig e. A császárság. 9.3 Az ókori Hellász. KÖVETELMÉNYEK . Dátumok: Kr. e. 776, Kr. e. 621, Kr. e. 594, Kr. e. 508, Kr. e. 490, Kr. e. 480, Kr. e. 431-404, Kr. e. 336-323 Személyek.

Gerusia Gerusia=vének tanácsa. A vének tanácsa Spárta államtanácsa, a legfontosabb államügyeket vitatta meg, döntéselôkészítô testület. Tagjait élethossziglan választották a harcokban kitûnt idôs állam-polgárokból. A tanács a népgyûlés határozatait is érvényteleníthette, ha azok ütköztek a polisz ér-dekeivel A görög történelem kezdetei. A polisz kialakulása. 4 Az athéni demokrácia kialakulása és működése. Görög-perzsa háború 7 Spárta. 3 Forráselemzés és részösszefoglalás (gyakorlás) 2003/43/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 231 TÖRTÉNELEM 9-12. évfolyam Célok és feladatok A gimnáziumi történelemtanítás céljai és feladatai az általános iskolában tanult ismeretekre épülnek

II / Neveléstörténet / Pukánszky-Német

Author: Gianone András Created Date: 10/07/2020 09:46:00 Title: A TESTEK HALADÓ MOZGÁSA 20 óra Last modified by: Gianone Andrá Spárta! (itt a nők fontosak, mert katonákat szülnek) házasság 15 éves kor körül, férj idősebb (20-30 éves) és az apa választja ki. feladataik: háztartás, gyereknevelés, szövés-fonás. sok polisz tiltja a fényűzést az utcán. hetéra = lakomákon szórakoztat; művelt társasági nő (pl. Periklész felesége Az egymással állandó rivalizálásban álló két polisz, a demokratikus Athén és az oligarchikus Spárta kénytelen illékony szövetséget kötni a közös ellenséggel szemben: Athén igazi haderejét flottája jelenti, Themistocles (Sullivan Stapleton) vezetésével, míg Spárta kiváló gyalogos csapatokat képes a harctérre állítani Spárta szövetségese: a perzsák lettek -Kr.e. 800 táján - kb. 800 új, független városállam , polisz jött létre. Saját törvényekkel., kormányzattal , védőistennel és ünnepekkel rendelkeztek. A központi téren, az agorán volt a piac. Ez volt a népgyűlés helyszine is polisz és a görög gyar-matosítás. 12. 7. A görög vallás, a mítoszok világa F: mitológia N: a legfontosabb görög iste-nek , Hérodotosz É: Kr. e. 776 (az első feljegy-zett olimpiai játékok) T: Olümpia ÉK: interpretáció TK: társadalom, politeizmus Kritikai gondolkodás: 18. forrás (Milyen szerepet játszott Olümpia a Kr. e.

Mozaik Kiadó - Történelem tankönyv 9

Spárta: Egy katonaállam felemelkedése és bukás

3.3.5. Spárta . - Tartalomjegyzék nem jeleníthető meg. - VILÁGTÖRTÉNET ; Impresszum ; Bevezetés [Salamon Konrád

13A GIMNÁZIUM VIZSGASZABÁLYZATA - PDF Free Download, A
 • Kar zsírleszívás.
 • Téli képek idézetekkel.
 • Gravatar registration.
 • Belgium munkanélküli segély.
 • Az emlékek őre 3 könyv.
 • Jégvarázs party láz teljes film magyarul.
 • Kanadai indiánok.
 • 18. kerületi hírek.
 • Wikipedia subaru impreza wrx.
 • Üvegtigris szereplők nevei.
 • Ha nem áll le a hűtőgép.
 • Samsung ue43m5502 használati útmutató.
 • Futó szemölcs.
 • Vízkultúrás orchidea.
 • Gyomirtás füvesítés után.
 • Szegedi sport és fürdők kft.
 • Mézbarlang.
 • Jófogás bontott suzuki swift.
 • Terhességi tesztcsík.
 • Édesek és mostohák elizabeth gaskell film videa.
 • Korondi zöld kerámia.
 • Kroton rendelés.
 • Képek képkeretek.
 • Tornai pincészet állás.
 • Ford maverick alkatrészek.
 • Orrkagyló műtét gyerekeknél.
 • Pamutlabor irodalom.
 • Alma faragas.
 • Predátor 3 teljes film magyarul.
 • Torta sütős játékok.
 • Drámapedagógiai játékok középiskolásoknak.
 • Autohifi tolatókamera.
 • Rigips impregnált gipszkarton.
 • Bimbovedo mérete.
 • Audiotag zenefelismerő program.
 • Thai kókusztejes csirke leves.
 • Szent biblia könyv.
 • Trogir eladó ingatlan.
 • De'longhi kávéfőző hibák.
 • Bálnavadászat a 19 században.
 • Ausztria szánkópálya 14 km.